Créditos

Xosé A. Sánchez Bugallo
Alcalde de Santiago de Compostela

Mercedes Rosón Ferreiro
Concelleira de Acción Cultural

Xaquín López González
Director - xerente

AUDITORIO DE GALICIA

Subdirectora
Silvia Modia

Administradora
Ana Parga

Responsable de exposicións e actividade cultural
Chus Busto

Responsable de comunicación
Míriam F. Louzao

Gabinete administrativo
David Aréan
Carlos Millán
Ángeles Otero
Ángela Pereira

Persoal asistente
Santiago Cabrera
Rogelio Fernández
Antonio Liñares
José Mayo
Carlos Marcote
Javier Rodríguez
José Rodríguez
Antonio Vieites

CONSELLO REITOR

Presidente
Xosé A. Sánchez Bugallo

Director – xerente
Xaquín López González

Secretario
José Ramón Alonso Fernández

Interventor
José Ramón González Carnero

Vogais
José Antonio Constenla Ramos
Noa Díaz Varela
Branca Novoneyra
Mercedes Rosón Ferreiro
Goretti Sanmartín Rei

 • XURADO

 • Branca Novoneyra, presidenta do xurado (1ª reunión)
 • Mercedes Rosón Ferreiro, presidenta do xurado (2ª reunión)
 • Anne Heyvaert, coordinadora do Mestrado en Arte Contemporánea, Creación e Investigación. Facultade de Belas Artes de Pontevedra
 • Xaquín López González, director – xerente do Auditorio de Galicia
 • Santiago Olmo, director do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
 • Miguel Anxo Rodríguez, profesor de historia da arte USC
 • Chus Busto, secretaria

 

 • EXPOSICIÓN

 • Produce
 • Auditorio de Galicia. Concello de Santiago de Compostela

Coordinación
Chus Busto

Deseño
desescribir

Montaxe
Daexga
Equipo técnico do Auditorio de Galicia

Revisión do galego
Departamento de Lingua
Concello de Santiago

Seguros
Aon

Rotulación
axeitos &Co

INAUGURACIÓN E CLAUSURA

Do 11 de xullo ao 13 de outubro de 2019

PUBLICACIÓN

Coordinación
Chus Busto

Editorial
Miguel Anxo Rodríguez
Membro do xurado

Tradución e revisión
Departamento de Lingua, Concello de Santiago

Deseño e maquetación
desescribir

Impresión
Galicia Editorial

ISBN: 978-84-88484-39-0

Depósito legal: C1363-2019

WEB

Deseño e programación
Sond3

© desta edición o Auditorio de Galicia. Concello de Santiago de Compostela
© dos textos, os autores
© das imaxes, os autores
© para as reproducións autorizadas, VEGAP, Madrid 2019.

Edición non venal

Agradecementos
O concello de Santiago e o Auditorio de Galicia queren expresar o seu recoñecemento a todas e todos as / os artistas que se presentan ao Premio.

Queda prohibida a reprodución total ou parcial desta publicación, por cualquera medio ou procedemento, sen contar coa autorización previa, expresa e por escrito do editor.

@CCultura
@CompostelaCultura
compostelacultura.gal