CASUS BELLI + REFUTACIÓN DO CONTEXTO
[conflitos de recepción na arte contemporánea]

Continuando coas experiencias que vimos desenvolvendo de edición dixital, até o de agora con soporte físico como e-catálogo, adoitamos poñer en marcha por vez primeira un espazo multimedia para facer visíbeis publicacións que integren os contidos de determinadas exposicións. Como todas as novas experiencias teñen que ter un percorrido que permita ir ensaiando as ferramentas e a metodoloxía para comunicar a información da forma máis efectiva e atractiva posíbel.

CASUS BELLI + REFUTACIÓN DO CONTEXTO inaugura esta experiencia. Os comisarios Alberto González Alegre, crítico de arte, e Ángel Cerviño, artista, presentan unha mostra que parte da premisa de que a arte só chega a cumprir o seu programa no momento da súa recepción sendo o espectador o que se encarga de completala. É o espectador o que lle atribúe significados, para entrar as obras nun proceso dinámico, unha suma de lecturas, un conflito que xamais se resolve.

Casus Belli pretende afirmar que toda obra de arte leva inscrita a vontade de rebater e cuestionar o seu contexto de recepción. Ao enfrontamento entre o espírito libertario da obra e as tentativas “domesticadoras” do contexto e ao que os comisarios denominan conflitos da recepción. Os conflitos obedecen a causas diferentes: causas externas como censura, trasfego de influencias propio do sistema artístico, choque coas prescricións morais da época etc, ou as propias estratexias de comunicación das obras.

CASUS BELLI presenta, segundo os comisarios, un exemplificador abano destes conflitos de recepción das obras de arte contemporánea no noso contorno máis próximo. Impugnan tamén que as obras se superpoñan por temporadas e que se acepte como natural que cada serie supere e neutralice as anteriores, de aí que se fuxa dun percorrido historicista e que propoñan Casus Belli como un acto de resistencia, unha pausada relectura de obras realizadas, en boa parte, fai un bo número de temporadas.

Un percorrido, o formulado na Sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia que propón un novo encontro, non exento de dificultades, das obras cos seus espectadores.

Esta mostra producida polo Auditorio de Galicia, Concellaría de Cultura, foi posíbel grazas ao incondicional apoio e implicación neste proxecto dos artistas e dos prestadores públicos e privados que coas súas cesións permiten gozar do que esperamos sexa unha mostra de referencia.

Concellaría de Cultura e Centros Socioculturais

 1. Abrir o documento revista en Acrobat Pro - Axustar páxina en formato A3
 2. En Archivo - imprimir: escala de páxina: “Impresión de folletos” - Ambos lados
 3. Abrir o documento texto en Acrobat Pro - Axustar páxina en formato A3 e repetir o punto 2. Pregar a mitade e cortar no ancho 135 mm.
 4. Grampar. Outra opción: encadernar perforando a encadernación cunha taladradora unha vez dobrada a publicación e pasar un cordel polos orificios, encadernación japonesa cosida.
 • Socorro García Conde

  Tenente de alcalde,
  concelleira de Cultura
  e Centros Socioculturais

 • X. Paulo Rodríguez Domínguez

  Director–xerente
  Auditorio de Galicia

 • Produción

  Auditorio de Galicia.
  Concellaría de cultura
 • CONSELLO REITOR
  AUDITORIO DE GALICIA
 • Presidenta

  Socorro García Conde
 • Director-xerente

  X. Paulo Rodríguez Domínguez
 • Secretario

  Francisco Javier Castiñeira Izquierdo
 • Interventora

  Inmaculada Viña Carregal
 • Vogais

  Domingo Aller Rodríguez
  Elvira Cienfuegos López
  Ángel Currás Fernández
  Andrés Fariña Cadenas
  Mercedes Rosón Ferreiro
  María Seoane Romero
 • Membros de honra

  Margarita Ledo Andión
  Iñaki Martínez Antelo
 • AUDITORIO DE GALICIA
 • Subdirectora Auditorio de Galicia

  Silvia Modia Ferreiro
 • Administradora

  Ana Parga
 • Responsábel de exposicións
  e actividades culturais

  Chus Busto
 • Comunicación

  Miriam Fernández
 • Gabinete técnico

  Gabinete técnico
  Ángeles Otero
  Ángela Pereira
  Luz Verde
 • Persoal asistente

  David Areán, Santiago Cabrera, Rogelio Fernández, Antonio Liñares, Jesús López, José Mayo, Juan Carlos Marcote, Lourdes Martínez, Carlos Millán, Mª Teresa Mosquera, Javier Rodríguez, José Rodríguez, César Varela, Antonio Vieites
 • Proxecto educativo

  Consello Social–Departamento
  de prácticas, USC
 • EXPOSICIÓN
 • Comisariado

  Ángel Cerviño
  Alberto González-Alegre
 • Coordinación

  Chus Busto
 • Montaxe

  Daexga
 • Equipo técnico

  Auditorio de Galicia
 • Transporte

  Artecom
 • Seguros

  Stai
 • Produción gráfica

  uquicebra
 • Rotulación

  Axeitos
 • PUBLICACIÓN
 • Dirección

  Ángel Cerviño
  Alberto González-Alegre
 • Coordinación

  Chus Busto
 • Texto

  Ángel Cerviño
  Alberto González-Alegre
 • Tradución e revisión do galego

  Departamento de Lingua Galega,
  Concello de Santiago de Compostela
 • Deseño

  Edita Auditorio de Galicia
  Concellería de cultura
  Concello de Santiago de Compostela
 • © das imaxes os autores

  © dos textos os autores

  © desta edición: Auditorio de Galicia, concellería de cultura, concello de Santiago de Compostela, 2011

  © Para as reproducións autorizadas, V.E.G.A.P, Madrid 2011. Calquera erro ou omisión corrixiríase nas seguintes edicións

 • Organiza
 • Colabora:
 • Co mecenado de
  TELEVÉS
e-auditoriodegalicia.net